Category Archives: Nyheter

No Thumbnail

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ABILDSØ TENNISKLUBB,ONSDAG 19. Mai 2021, KL: 19:00STED: DIGITALT (Teams-link vil bli distribuert senere)Agenda for årsmøtet: Åpning, godkjenning av stemmeberettigede Valg av møteleder og referent Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen Årsberetning for 2020 Regnskap

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ABILDSØ TENNISKLUBB ONSDAG 14.APRIL 2021, KL 19:00 STED: DIGITALT, TEAMS-LINK DISTRIBUERES SENERE Agenda for årsmøtet; Åpning, godkjenning av stemmeberettigede, innkalling og dagsorden Valg av møteleder og referent Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen Årsberetning for 2020 Regnskap for 2020

INNKALLING TIL UTSATT ÅRSMØTE

Årsmøtet som opprinnelig var fastsatt til 24.mars ble utsatt grunnet corona-situasjonen. Ny dato for møtet er fastsatt til torsdag 4.juni kl 19.00. Årsmøtet vil bli avholdt digitalt. Påmeldte deltakere får senere tilsendt en link til møtet. Påmelding sendes til acmag@online.no. Frist: 3.6.2020 kl 21.00. Agenda

UTSETTELSE AV ÅRSMØTET

Styret i ATK har i styremøte i dag vedtatt å utsette det planlagte årsmøtet 24. mars. Årsmøtet utsettes inntil videre. Vi kommer tilbake med ny dato. Dette gjøres på grunn av korona-situasjonen, og er i henhold til NIFs bestemmelser. NIF har gitt alle idrettslag dispensasjon

All idrettsaktivitet avlyses med umiddelbar virkning

Den alvorlige koronasituasjonen vi opplever nå krever drastiske tiltak. Vi ber alle medlemmer respektere og følge helsemyndighetenes pålegg. Alle våre organiserte treninger for juniorer og alle kontraktstimer for voksne utgår fra nå, inntil videre.