Utsettelse av årsmøtet den 14. april – ny dato 19. mai

Det planlagte årsmøtet flyttes til 19.mai.
Ny innkalling publiseres senere.