Om oss


klubben

Informasjon om Abildsø Tennisklubb 

Klubben ble stiftet 29.10.1980 og har to grusbaner og to kunstgressbaner utendørs, samt ballvegg og et klubbhus med garderober, kontor, møterom og minikjøkken i tilknytning til tennisbanene.

Tennisbanenes adresse er: Lambertseterveien 79

Arealet er bygslet av Oslo Kommune.

Klubben hadde 282 medlemmer ved inngangen til 2019.

Klubbens øverste myndighet er årsmøtet, som skal avholdes innen utgangen av april hvert år. Årsmøtet velger bl.a. styremedlemmer.

Lov som gjelder for Abildsø Tennisklubb

I styremøte 31.3.20 ble det vedtatt ny lov for klubben:
ATK lov vedtatt 31032020

Vår lov bygger på NIFs egen lovnorm for idrettslag. Endringene som er gjort i vår lov nå er kun de endringene NIF har innført i sin lovnorm fra 1.1.2020, og et ordinært styrevedtak er tilstrekkelig for å vedta den nye loven.

Styret for 2019 består av:

Valgt på årsmøtet 27.3.2019
Navn funksjon mobil e-postadresse
Sven Steihaug leder 977 47 772 soste1607@gmail.com
Anne Cathrine Magelssen nestleder og kasserer 934 80 863 acmag@online.no
 Else Sørland  styremedlem  900 28 887  else.soerland@get.no
Frank Amundsen styremedlem 916 51 442 famu2@online.no
 Sinisia Spasojevic  styremedlem  402 80 689 djsinno@yahoo.no
Thomas Wist-Kirkemo varamedlem 938 70 176 thomas.kirkemo@getmail.no
Magnus Eriksson varamedlem 906 88 476 magnus.eriksson@aftenposten.no


Valgkomite:
Verner Andersen
John Paloma Nwankwo

Vi oppfordrer våre medlemmer til å stille til valg for en styreperiode eller flere. Dette er en glimrende mulighet til å bli bedre kjent med klubben og til å delta i vårt gode miljø. Om man ikke ønsker å sitte i styret, er det også andre oppgaver man kan engasjere seg i for klubben. Vi har et område rundt banene som skal holdes ved like, med rydding og beskjæring av busker etc. Vi har jo også et minikjøkken som kan brukes til vaffelsteking etc.

Noen av klubbens hovedoppgaver:


* Utdanning/trening                            Arrangere nybegynnerkurs, trenerkurs etc.

* Barn og Ungdom                            Klubbens satsing på de yngste i klubben

* Baner og anlegg                                Gjennomføre ulike vedlikeholdstiltak
for å holde anlegget i forsvarlig stand

* Turneringsktiviteter                         Arrangere klubbens turneringer, for tiden
Midnight Cup og klubbmesterskap

* Divisjonstennis                                 Arrangere klubbens deltakelse i divisjonstennis
(for tiden  herrer, damer og veteran), arrangere innetrening
for lagene om vinteren og administrere ranking
og laguttak.

Våre nettsider:

Webdesign og søkemotoroptimalisering av Timepoint.no