Om oss


klubben

Informasjon om Abildsø Tennisklubb 

Klubben ble stiftet 29.10.1980 og har to grusbaner og to kunstgressbaner utendørs, samt ballvegg og et klubbhus med garderober, kontor, møterom og minikjøkken i tilknytning til tennisbanene.

Tennisbanenes adresse er: Lambertseterveien 79

Arealet er bygslet av Oslo Kommune.

E-post: post@abildsotennis.no 

Klubben hadde 435 medlemmer ved utgangen av 2022. 

Klubbens øverste myndighet er årsmøtet, som skal avholdes innen utgangen av april hvert år. Årsmøtet velger bl.a. styremedlemmer.

Lov som gjelder for Abildsø Tennisklubb

I styremøte 31.3.20 ble det vedtatt ny lov for klubben:
ATK lov vedtatt 31032020

Vår lov bygger på NIFs egen lovnorm for idrettslag. Endringene som er gjort i vår lov nå er kun de endringene NIF har innført i sin lovnorm fra 1.1.2020, og et ordinært styrevedtak er tilstrekkelig for å vedta den nye loven.

Årsmøteprotokoller

Protokoll ATK arsmote 20160330

Protokoll ATK årsmøte 20170322

Protokoll ATK årsmøte 20180314

Protokoll ATK årsmøte 20190327

Protokoll ATK årsmøte 20200604

Protokoll ATK årsmøte 20210519

Protokoll ATK årsmøte 20220330

Styre og verv

Valgt på årsmøtet 19.5.2021:

Navn Funksjon Mobil E-postadresse
Styre:     post@abildsotennis.no 
Sven Steihaug Leder 977 47 772 svenstei@hotmail.com
Verner Andersen Nestleder  920 35 210 verner2424@gmail.com
Else Sørland Styremedlem 900 28 887 elsesoerland3@gmail.com
Christiane Blix-Nilsen Styremedlem 458 89 023 christiane.viertel@gmail.com
Geirulv Storaker Styremedlem 913 76 276 geirulv@gmail.com
Thomas Wist-Kirkemo Varamedlem 938 70 176 thomas.kirkemo@wemail.no
Magnus Eriksson Varamedlem 906 88 476 olof4076@gmail.com
Valgkomite:      
Kristoffer Dahlum Leder 468 46 102  
Arne Yndestad Medlem 412 17 144  
Kristin Eilertsen Medlem 995 57 719  
John Sørland Varamedlem 900 38 887  
       
Kontrollutvalg:      
Enrica Berg Yndestad Leder 996 25 012 enricaberg@hotmail.com
Per Haakonsen Medlem 905 71 621  
Pål Sjønnesen Varamedlem 906 24 396  

Vi oppfordrer våre medlemmer til å stille til valg for en styreperiode eller flere. Dette er en glimrende mulighet til å bli bedre kjent med klubben og til å delta i vårt gode miljø. Om man ikke ønsker å sitte i styret, er det også andre oppgaver man kan engasjere seg i for klubben. Vi har et område rundt banene som skal holdes ved like, med rydding og beskjæring av busker etc. Vi har jo også et minikjøkken som kan brukes til vaffelsteking etc.

Noen av klubbens hovedoppgaver:

  • Utdanning/trening: Arrangere nybegynnerkurs, trenerkurs etc.
  • Barn og Ungdom: Klubbens satsing på de yngste i klubben
  • Baner og anlegg: Gjennomføre ulike vedlikeholdstiltak for å holde anlegget i forsvarlig stand
  • Turneringsktiviteter: Arrangere klubbens turneringer, for tiden Midnight Cup og klubbmesterskap
  • Divisjonstennis: Arrangere klubbens deltakelse i divisjonstennis (herrer, damer og veteran), arrangere innetrening for lagene om vinteren og administrere ranking og laguttak

Våre nettsider:

Webdesign og søkemotoroptimalisering: Thomas Wist-Kirkemo ( LinkedIn) NorskeLinker.no

Referater