Klubbregler

1.        Alle medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år har adgang til å spille på banene.

2.        Nøkkel skal fremvises på forlangende.

3.       Egne regler gjelder for booking av bane, se egen fane.

4.       Styret kan prioritere arrangementer foran vanlig spill på banene, som varsles om i bookingsytemet Skedda.
Fast prioritet er turneringer som arrangeres av klubben, klubblagenes hjemmekamper, ranking kamper som gjelder plassering på klubbens rankingliste, gruppespill på fast ukentlig time og spill med betalt trener skaffet av klubben.

5.       Det er tillatt av og til å ta med seg en gjest som ikke er medlem.
Dette skal ikke være permanent som erstatning for gjestens mulige medlemskap.

6.       Det er røykeforbud på banen.

7.        Medlemmene må selv rydde opp etter seg og holde banen ren for papir, flasker og annet avfall.

8.       Nøkkel til banene utleveres mot kr 450. Ta kontakt med styret på post@abildsotennis.no for mer info

9.       Nøkkel og medlemskap er personlig og det er strengt forbudt å låne bort nøkkel. Det er også forbudt å låse inn personer uten gyldig medlemskap på banene. Misbruk vil medføre inndragning av nøkkel.

10.    Klubben oppfordrer alle medlemmer til å ta godt vare på baner og baneutstyr, slik at vi alle kan ha størst mulig felles glede av anlegget.

Styret i Abildsø Tennisklubb