Bli medlem

Dessverre har vi sett oss nødt til å innføre inntaksstopp for nye medlemmer pr 28/5-2021 pga. stor økning i medlemsmassen gjennom 2020 og hittil i 2021. Dette gjelder inntil videre.

2021
Årskontingenten vår p.t. for senior er kr 1200, for junior kr 600 og for familie kr 1800 (dekker da alle familiemedlemmer med samme adresse). Det første året tilkommer et tillegg for nøkkel på kr. 75 samt en innmeldingsavgift tilsvarende en halv årskontingent. Familiemedlemskap blir f.eks. kr 1800 + 900 + 75 = 2775 det første året, eller tilsvarende for voksen kr 1200 + 600 + 75 = 1875, barn kr 600 + 300+ 75 = 975.

I 2018 skiftet vi til ny kode, og alle fikk nye nøkkelkort. Medlemmene betaler for kort ved innmelding, samt for nytt kort ved endring av kode. Nøkkelkort skal leveres tilbake ved utmelding.

Det er ingen forskjell på kontingenten om man spiller mye eller lite, om man er mosjonist eller aktiv på lagkamper etc. Vi har vel en av byens laveste kontingentsatser, så det skal ikke være noen stor økonomisk belastning å være medlem. Har man betalt kontingent, kan man spille så mye man ønsker, forutsatt at det er ledige baner. Dersom man er med på organiserte treninger el.l. tas det ekstra egenandel for dette.

Vi har juniortrening ca 3 ganger i uken i utesesongen. Tilbud til voksne avhenger av interesse og etterspørsel. Man kan ha med en gjest en gang i mellom, men dette kan ikke være på fast basis, det gjelder også ektefelle/samboer/barn. Den du spiller med må i utgangspunktet selv være medlem. Man booker time via bookingsystemet vårt, alle medlemmer får tilsendt en link og oppretter en bruker til dette systemet (Skedda).

Banene åpnes vanligvis første uken av mai og stenges i begynnelsen av oktober. Datoene for åpning og stenging er avhengig av vær og dugnadsinnsats.

Medlemskapet gjelder til det sies opp skriftlig.

Høres dette interessant ut?

Dersom du ønsker innmelding kan du sende en epost til elsesoerland3@gmail.com, med følgende opplysninger:

– Navn på hovedmedlem og evt. familiemedlemmer
– Fødselsdato på alle medlemmer 
– Adresse
– Telefon
– E-postadresse

Nøkkelkort sendes ut når innbetaling er registrert.

Ta evt. kontakt på mobil 900 28 887 om du har noen spørsmål.