Bli medlem

2021:
Årskontingenten for 2021 er ikke fastsatt, i påvente av årsmøte 19.5.21.
Det er forventet at det foreslås en økning i satsene, grunnet bl.a. planer om oppgradering av kunstbanene.
Satser fra 2020 kan benyttes, men det vil da bli etterfakturert for differanse.

2020:
Årskontingenten vår p.t. for senior er kr 950, for junior kr 500 og for familie kr 1450 (dekker da alle familiemedlemmer med samme adresse). Det første året tilkommer et tillegg for nøkkel på kr. 75 samt en innmeldingsavgift tilsvarende en halv årskontingent. Familiemedlemskap blir f.eks. kr 1450 + 725 + 75 = 2250 det første året, eller tilsvarende for voksen kr 950 + 475 + 75 = 1500, barn kr 500 + 250+ 75 = 825.

I 2018 skiftet vi til ny kode, og alle fikk nye nøkkelkort. Medlemmene betaler for kort ved innmelding, samt for nytt kort ved endring av kode. Nøkkelkort skal leveres tilbake ved utmelding.

Det er ingen forskjell på kontingenten om man spiller mye eller lite, om man er mosjonist eller aktiv på lagkamper etc. Vi har vel en av byens laveste kontingentsatser, så det skal ikke være noen stor økonomisk belastning å være medlem. Har man betalt kontingent, kan man spille så mye man ønsker, forutsatt at det er ledige baner. Dersom man er med på organiserte treninger el.l. tas det ekstra egenandel for dette.

Vi har juniortrening et 3 ganger i uken i utesesongen. Tilbud til voksne avhenger av interesse og etterspørsel. Man kan ha med en gjest en gang i mellom, men dette kan ikke være på fast basis, det gjelder også ektefelle/samboer/barn. Den du spiller med må i utgangspunktet selv være medlem. Det er vanligvis ikke noe problem å få spille hos oss, er det opptatt, er regelen at man skal vente max 30 minutter dersom det spilles single.

Banene åpnes vanligvis første uken av mai og stenges i begynnelsen av oktober. Datoene for åpning og stenging er avhengig av vær og dugnadsinnsats.

Medlemskapet gjelder til det sies opp skriftlig.

Høres dette interessant ut?

Dersom du ønsker innmelding, kan du betale kontingenten (inkl. innmeldingsavgift og nøkkelavgift) til konto 1607.43.81263 og sende en mail til acmag@online.no, med følgende opplysninger:

– navn på hovedmedlem og evt. familiemedlemmer
– fødselsdato på alle medlemmer
– adresse
– telefon
– e-postadresse

Nøkkelkort sendes ut når innbetaling er registrert.

Ta evt. kontakt på mobil 934 80 863 om du har noen spørsmål.