Kontingent

male tennis player in action on a clay court

Kontingentsatsene vedtas av årsmøtet.
Årsmøtet 2021 er 19.5.21.

For 2020 var disse:

  • Kr.500,-  for ungdom, til året man fyller 18
  • Kr.950,- for voksne fra og med året man fyller 18
  • Kr.1.450,- for familie, eller
  • Kr. 250,- for passiv.

Nye medlemmer betaler innmeldingsavgift i tillegg. Den utgjør en halv årskontingent.

I tillegg til årsavgiften betales kr. 75,- for nøkkel til baner og klubbhus.
Se under «Bli medlem» hva du skal gjøre for å bli medlem hos oss.

Ønsker du mer informasjon om klubben, ta kontakt med en av personene i styret!