Kurs

ungtennisspiller

JUNIORER:

Faste treningstimer:
Vi tilbyr trening for juniorer hele året. Om vinteren trenes det innendørs i boblen på Golia, om sommeren har vi trening på egne baner.

Høst/ vinter 2021 har vi juniortrening på lørdager.
Det er trening kl 12-16, 1 time pr gruppe.
Om vi har kapasitet og passende grupper, åpner vi for at juniorene kan trene 1, 2 eller 3 ganger i uken.
Egenandel avhenger av antall deltakere. ATK dekker 30 % av kostnadene, resten dekkes av deltakerne.  Påmelding er bindende, og hele egenandelen påløper uavhengig av antall ganger man kommer til trening.
Deltakelse forutsetter medlemskap i klubben.

Henvendelser vedr. juniortrening gjøres til Christiane Blix-Nilsen: post@abildsotennis.no.

VOKSNE:

I 2021 har vi voksenkurs, til nybegynnere og litt mer øvede.
Deltakelse krever medlemskap i klubben.
Kurs vil holdes på ulike ukedager.

Antall timer vi kan tilby hver enkelt vil avhenge av interessen,
Pris: kr  XXX pr time pr deltaker dersom 4 i gruppen.  Kr XXX pr time pr deltaker ved 3 i gruppen.