Kurs

ungtennisspiller

JUNIORER:

Faste treningstimer:
Vi tilbyr trening for juniorer hele året. Om vinteren trenes det innendørs i boblen på Golia, om sommeren har vi trening på egne baner.

Vår/sommer 2020 har vi juniortrening mandag, tirsdag og torsdag.
Det er trening kl 15-19, 1 time pr gruppe.
Om vi har kapasitet og passende grupper, åpner vi for at juniorene kan trene 1, 2 eller 3 ganger i uken.
Egenandel avhenger av antall deltakere. ATK dekker 30 % av kostnadende, resten dekkes av deltakerne.   Påmelding er bindende, og hele egenandelen påløper uavhengig av antall ganger man kommer til trening.
Deltakelse forutsetter medlemskap i klubben.

Henvendelser vedr. juniortrening gjøres til  Sinisia Spasojevic,
mobil 402 80 689               –         djsinno@yahoo.no

VOKSNE:

I 2020 har vi voksenkurs, til nybegynnere og litt mer øvede.
Deltakelse krever medlemskap i klubben.
Kurs vil holdes tirsdag, onsdag og/eller torsdag.

Antall timer vi kan tilby hver enkelt vil avhenge av interessen,
Pris: kr 100 pr time pr deltaker dersom 4 i gruppen.  Kr 135 pr time pr deltaker ved 3 i gruppen.

Påmelding sendes:

Oppgi mobilnr, e-postadresse og nivå (nybegynner eller litt øvet/øvet)