Category Archives: Nyheter

No Thumbnail

ÅRSMØTE I ABILDSØ TENNISKLUBB: Onsdag 29. mars 2023, kl.18:30

STED: KLUBBHUSET/EVT. DIGITALT Agenda for årsmøtet 1. Åpning, godkjenning av stemmeberettigede, innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen 4. Årsberetning for 2022 5. Regnskap for 2022 6. Kontrollutvalgets beretning 7. Behandling av innkomne forslag

No Thumbnail

Noen ledige plasser til juniortrening jan-april 2023

Vi har noen ledige plasser til juniorer som har noe tenniserfaring fra før, og som ønsker å trene med oss. Innendørs treningen foregår på Ljan (tirsdager) og Golia (lørdager) i nåværende treningsperiode fra januar – april. Foreldrene bes ta kontakt med oss på Abildsø tennisklubb