INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ABILDSØ TENNISKLUBB,
ONSDAG 19. Mai 2021, KL: 19:00
STED: DIGITALT (Teams-link vil bli distribuert senere)
Agenda for årsmøtet:

 1. Åpning, godkjenning av stemmeberettigede
 2. Valg av møteleder og referent
 3. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
 4. Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen
 5. Årsberetning for 2020
 6. Regnskap for 2020
 7. Kontrollutvalgets beretning
 8. Behandling av innkomne forslag og saker
 9. Fastsettelse av kontingent for 2021
 10. Budsjett 2021
 11. Behandle organisasjonsplan
 12. Valg
  • Styret oppfordrer alle medlemmer til å møte opp. Årsmøte er klubbens øverste styringsorgan og
   gir deg en god mulighet til å være med på å styre klubben i riktig retning i årene fremover. Innkomne forslag må være sendt til styret innen 5.mai.Sakspapirer publiseres på nettsiden senest en uke før årsmøtet.Påmelding (for utsendelse av Teams-link): Innen Tirsdag 18 mai. kl 20, til
   Sven.steihaug@arcus.no

Vi ønsker velkommen til møte!
Med vennlig hilsen
Styret i Abildsø TK