Category Archives: Nyheter

No Thumbnail

Dugnad

Hei! Vi nærmer oss med stormskritt tid for åpning av tennisbanene, og det er derfor nødvendig med dugnadsinnsats. Det er fortsatt noe anleggsarbeid i området knyttet til AF-Gruppen’s arbeid med fjernvarmeanlegget gjennom området, slik at det høyst sannsynlig vil være noe arbeid som må gjøres

No Thumbnail

Årsmøte 17.februar – 2005

Nytt styre valgt på årsmøtet 17.februar. Formann:                      Tom F. Ryen Kasserer:                      Anne Cathrine Magelssen Styremedlem:                Geir Dyregrov Ola Ryen Douglas Waddington Marius Wallie Thomas Fossum Vararep.:                      John Paloma Nwankwo Magnus Eriksson

No Thumbnail

Årsmøtet 25. mars – 2004

På årsmøtet 25. mars ble nytt styret valgt. Styret i Abildsø Tennisklubb 2004, valgt på årsmøtet 25.03.04 : . Leder:                                     Tom F. Ryen Kasserer:                                 Anne Cathrine Magelssen Styrerepresentanter:                 Geir Dyregrov Ola T. Ryen Douglas Waddington Magnus Eriksson Ulf Beylich Vararepresentant (møteplikt):   John Paloma Nwankwo