Dugnad

Hei!

Vi nærmer oss med stormskritt tid for åpning av tennisbanene, og det er derfor nødvendig med dugnadsinnsats. Det er fortsatt noe anleggsarbeid i området knyttet til AF-Gruppen’s arbeid med fjernvarmeanlegget gjennom området, slik at det høyst sannsynlig vil være noe arbeid som må gjøres senere på våren. Vi vil allikevel prioritere å sette grusbanene i stand nå, og planlegger å starte dette dugnadsarbeidet i neste uke, fra mandag 11. mai kl. 18.00.

Dugnadsarbeidet knyttet til åpning av banene er omfattende og vi behøver bistand fra alle medlemmer til dette arbeidet. Vi kan velge å sette noe av dette arbeidet bort til eksterne, men det er en betydelig kostnad for klubben. Slik situasjonen nå er for klubben, hvor vi høyst sannsynlig står foran en oppgradering av asfaltbanene våren 2010, synes vi at det ikke vil være fornuftig å pådra oss store kostnader ved å sette i stand banene for denne sesongen. Etter vår vurdering er medlemskontingenten for Abildsø Tennisklubb lav sammenlignet med andre klubber i Oslo, og det har vært en bevisst policy i klubben å holde en lav kontingent. Av den grunn synes vi derfor at alle medlemmene kan stille aktivt opp på den ene dugnad vi har i klubben i løpet av en sesong, slik at det ikke blir en mindre gruppe som stiller opp hele tiden

Vi ber derfor om at dere melder deres deltakelse på dugnaden til Frode Sagen (frode.sagen@kavli.no), senest torsdag 7. mai 2009. Gi gjerne beskjed om alternative datoer i uke 20 som passer, så vil styret forsøke å sette opp en dugnadsliste. Skulle det mot formodning bli svært få som melder seg på dugnaden, vil styret plukke personer fra medlemslisten og fordele ressurser på de enkelte dager. Den enkelte vil da måtte skaffe en annen person om man selv ikke kan stille.

Med vennlig hilsen

Styret,

Abildsø Tennisklubb