No Thumbnail

ÅRSMØTE I ABILDSØ TENNISKLUBB: Mandag 4. mars 2024, kl. 20:00

Møtedato: 4. mars 2024Tidspunkt: kl. 20:00Sted: Klubbhuset Agenda for årsmøtet KONSTITUERINGa. Valg av møtelederb. Godkjenning av stemmeberettgede medlemmerc. Valg av referent og to medlemmer som protokollvitned. Godkjenning av møteinnkallingen, saksliste og forretningsorden 5. FASTSETTELSE AV KONTINGET FOR 2024 Styret foreslår at kontingent holdes som for