Junior innendørs tennistrening vinter 2021

Har du/ dere en junior i huset?

Etter høstferien starter vi opp med innendørs tennistrening for juniorene i boblehallen på Godlia.

Vi har timer på lørdager fra 12-16. ATK dekker 30 % av utgiftene til trener og halleie, resten dekkes av deltakerne.  

Siden det er begrenset med antall timer i år er det også begrenset med antall plasser. Vi ber derfor om å melde tilbake om interessen for trening så snart som mulig, og senest innen utgangen av søndag 3. oktober til christiane.viertel@gmail.com.

Dersom det blir for få interesserte per nivå ser vi på muligheten til å slå sammen noen grupper. Blir det alt for få er det også mulig at noen ikke for tilbudt om trening. Det er derfor viktig å få kartlagt interessen først, og vi håper at mange melder tilbake til oss om innendørs trening denne vinteren.

En egen epost vil bli sendt ut for påmeldingen så snart vi har kartlagt behovet.

NB! Uke 39 er siste uke for trening utendørs, husk at all trening starter 30 min tidligere pga mørke.

Hilsen Christiane, juniorkontakt ATK