UTSETTELSE AV ÅRSMØTET

Styret i ATK har i styremøte i dag vedtatt å utsette det planlagte årsmøtet 24. mars.
Årsmøtet utsettes inntil videre. Vi kommer tilbake med ny dato.

Dette gjøres på grunn av korona-situasjonen, og er i henhold til NIFs bestemmelser.
NIF har gitt alle idrettslag dispensasjon fra fristen om å avholde årsmøte innen 31.mars. Ny frist fra NIF er satt til 15.juni.

Det er ikke påkrevet med ny innkalling på ordinær måte og heller ikke innmelding av saker på nytt. Saker som ble innmeldt innen opprinnelig frist blir håndtert på vanlig måte.

Oppdatering vedr. ny dato blir kunngjort på Facebook og hjemmesiden vår, samt så langt det lar seg gjøre på e-post. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet vil være tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.