INNKALLING TIL UTSATT ÅRSMØTE

Årsmøtet som opprinnelig var fastsatt til 24.mars ble utsatt grunnet corona-situasjonen.
Ny dato for møtet er fastsatt til torsdag 4.juni kl 19.00.

Årsmøtet vil bli avholdt digitalt.
Påmeldte deltakere får senere tilsendt en link til møtet.
Påmelding sendes til acmag@online.no.
Frist: 3.6.2020 kl 21.00.

Agenda for årsmøtet;

1. Åpning, godkjenning av stemmeberettigede, innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder og referent
3. Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen
4. Årsberetning for 2019
5. Regnskap for 2019
6. Behandling av innkomne forslag og saker
7. Fastsettelse av kontingent for 2020
8. Budsjett 2020
9. Valg av nytt styre og øvrige verv

Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet vil bli gjort tilgjengelig senest 28.5.2020.
Innmeldte saker til det opprinnelig fastsatte årsmøtet er registrert, behøver ikke sendes inn på nytt.

Styret