Regler for booking

tennisnett

 1. Man må være medlem for å kunne booke time. Timen må benyttes av den som har booket. Ingen kan booke mer enn 1 1/2  timer sammenhengende pr. dag.
  Vi ber om at alle unngår «hull»; dvs. at om det allerede er en booking kl 20-21, så booker man enten 1 time kl 19-20, eller 1/2 time kl 18.30-20 (ikke 18-19.30).
 2. Et medlem kan booke bane for én uke frem i tid, men kun 1 1/2 timer sammenhengende. Du kan ikke booke ny time før den timen som er booket er spilt.
 3. Ledige baner eller baner hvor den som har booket ikke har møtt opp innen 10 minutter, kan benyttes fritt av andre medlemmer.
 4. Timer man ikke kan benytte, må av bookes så snart man forstår man ikke kan benytte timen. Hvis samme medlem gjentatte ganger unnlater å av booke, vil man kunne bli utestengt fra bookingen for en periode.

Bruk av banene

Bane 1 er den nærmest klubbhus/p-plass
 1. Spilling på grus banene skal skje med tennissko, flat såle (ikke joggesko).
 2. I tørre perioder er det viktig å vanne banen før og etter bruk. Skal dusjes ikke spyles.
 3. I våte perioder, banen kan ikke spilles på før vann er svampet opp og banen kan gås på uten at dekket gir etter.
 4. Alle baner må kostes etter bruk, både med linjekost og de brede banekostene.
 5. Alle koster (utstyr) skal settes langs gjerde etter bruk (ikke ved benkene).

På forhånd, takk for du steller godt med våre tennisbaner!

Er det spørsmål rundt booking og bruk av baner, ta kontakt med Else Sørland – 900 28 887.

Riktig god tennissesong!

Styret i Abildsø Tennisklubb