Category Archives: Nyheter

No Thumbnail

ÅRSMØTE I ABILDSØ TENNISKLUBB: Mandag 4. mars 2024, kl. 20:00

Møtedato: 4. mars 2024Tidspunkt: kl. 20:00Sted: Klubbhuset Agenda for årsmøtet KONSTITUERINGa. Valg av møtelederb. Godkjenning av stemmeberettgede medlemmerc. Valg av referent og to medlemmer som protokollvitned. Godkjenning av møteinnkallingen, saksliste og forretningsorden 5. FASTSETTELSE AV KONTINGET FOR 2024 Styret foreslår at kontingent holdes som for

No Thumbnail

ÅRSMØTE I ABILDSØ TENNISKLUBB: Onsdag 29. mars 2023, kl.18:30

STED: KLUBBHUSET/EVT. DIGITALT Agenda for årsmøtet 1. Åpning, godkjenning av stemmeberettigede, innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen 4. Årsberetning for 2022 5. Regnskap for 2022 6. Kontrollutvalgets beretning 7. Behandling av innkomne forslag

No Thumbnail

Noen ledige plasser til juniortrening jan-april 2023

Vi har noen ledige plasser til juniorer som har noe tenniserfaring fra før, og som ønsker å trene med oss. Innendørs treningen foregår på Ljan (tirsdager) og Golia (lørdager) i nåværende treningsperiode fra januar – april. Foreldrene bes ta kontakt med oss på Abildsø tennisklubb