ÅRSMØTE I ABILDSØ TENNISKLUBB: Mandag 4. mars 2024, kl. 20:00

Møtedato: 4. mars 2024
Tidspunkt: kl. 20:00
Sted: Klubbhuset

Agenda for årsmøtet

  1. KONSTITUERING
    a. Valg av møteleder
    b. Godkjenning av stemmeberettgede medlemmer
    c. Valg av referent og to medlemmer som protokollvitne
    d. Godkjenning av møteinnkallingen, saksliste og forretningsorden

5. FASTSETTELSE AV KONTINGET FOR 2024
Styret foreslår at kontingent holdes som for 2023.

7. VALG AV VALGKOMITÉ FOR 2024/2025
Styret foreslår gjenvalg av nåværende valgkomité.

8. VALG AV TILLITSVALGTE
Valgkomitéen legger frem sitt forslag.

Velkommen!

Med vennlig hilsen

Styret i Abildsø TK