Inntaksstopp nye medlemmer

Grunnet stor pågang av nye medlemmer ser vi oss nødt til å sette en midlertidig stopp i nye innmeldinger

fra 28/5-2021. Vi har ingen venteliste og ber at man tar kontakt når dette evt. endres igjen.