ÅRSMØTE 24.MARS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ABILDSØ TENNISKLUBB,
PREMIEUTDELING FOR KLUBBMESTERSKAPET OG SOSIALT SAMVÆR.

TIRSDAG 24. MARS 2020, KL.: 19:00

STED: KLUBBHUSET.

Kl.: 19:00 – 20:30     Årsmøte
Kl.: 20:30 –                Premieutdeling for klubbmesterskapet og sosialt samvær

Agenda for årsmøtet;

  1. Åpning, godkjenning av stemmeberettigede, innkalling og dagsorden
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen
  4. Årsberetning for 2019
  5. Regnskap for 2019
  6. Behandling av innkomne forslag og saker
  7. Fastsettelse av kontingent for 2020
  8. Budsjett 2020
  9. Valg av nytt styre og øvrige verv

Styret oppfordrer alle medlemmer til å møte opp.  Årsmøte er klubbens øverste styringsorgan og gir deg en god mulighet til å være med på å styre klubben i riktig retning i årene fremover.

De som ønsker årsberetningen tilsendt, kan ringe styrets leder, Sven Steihaug, på telefon 977 47 772.
Eventuelle saker til behandling må meldes til styrets leder senest 2 uker før årsmøtet.

Vi ønsker velkommen til møte og sosialt samvær!

Med vennlig hilsen
Styret i Abildsø TK