Kurs for voksne

Vi ønsker i år å tilby kurs for voksne.

Vi satser på kurs for nybegynnere og for mer øvede.
Kurset er for medlemmer i klubben.
Kurs vil holdes mandag, tirsdag og/eller torsdag kl 19-20.
Oppstart sannsynligvis uke 19, avhengig av når banene er klare. Til og med uke 25.

Antall timer vi kan tilby hver enkelt vil avhenge av interessen, så vi ber i første omgang interesserte om å melde seg.
Pris vil også avhenge av antall deltakere.

Trener vil være Hans Henrik Heiberg

Foreløpig påmelding sendes:
acmag@online.no
Oppgi mobilnr, e-postadresse, og nivå (nybegynner eller litt øvet/øvet).
Frist: 26.4.19