Årsmøte 14.mars

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ABILDSØ TENNISKLUBB,
PREMIEUTDELING FOR KLUBBMESTERSKAPET OG SOSIALT SAMVÆR.

ONSDAG 14. MARS 2018, KL.: 18:30

STED: KLUBBHUSET.

Kl.: 18:30 – 20:30      Årsmøte
Kl.: 20:30 –                Premieutdeling for klubbmesterskapet og sosialt samvær

Agenda for årsmøtet;

  1. Åpning, godkjenning av stemmeberettigede, innkalling og dagsorden
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen
  4. Årsberetning for 2017
  5. Regnskap for 2017
  6. Behandling av innkomne forslag og saker;
  7. Fastsettelse av kontingent for 2018
  8. Budsjett 2018
  9. Valg

Styret oppfordrer alle medlemmer til å møte opp. Årsmøte er klubbens øverste styringsorgan og gir deg en god mulighet til å være med på å styre klubben i riktig retning i årene fremover.

De som ønsker årsberetningen tilsendt, kan ringe styrets leder, Sven Steihaug, på telefon 977 47 772.

Vi ønsker velkommen til møte og sosialt samvær!

Med vennlig hilsen
Styret i Abildsø TK